Compliance

A megfelelőség (valamilyen szabálynak, irányelvnek, előírásnak), melynek célja, hogy egy vállalat, illetve szervezet külső és belső tevékenységét tekintve is megfeleljen az irányadó törvényi, szervezeti és olykor erkölcsi/társadalmi szabályoknak.

A személyes adatok védelme kapcsán a közösségi és a nemzeti jogalkotás körében megjelenő regulák az adatkezelő számára jogi, technikai és szervezési intézkedéseket írnak elő Az adatvédelemmel kapcsolatos ágazati jogszabályok, vagy a speciális adatkezelésekkel, minősített adatkezeléssel összefüggő jogi normák által támasztott követelményeknek való megfelelés, azok alkalmazása a szervezet számára kötelezettséget jelen, melynek ismerete speciális felkészültséget igényel.

Az adatvédelmi compliance tanácsadói tevékenység során nem csak a jogszabályi megfelelés biztosítása, a belső eljárások kialakítása, azok betartásának ellenőrzése, a szabályok megsértéséből adódó következmények és a reputációs veszteség elkerülése, hanem az egyre inkább alapvetésként elvárt valós védelem megteremtése és az üzleti életben elengedhetetlen jó hírnév növelése a cél.

A compliance feladatok közt jelenik meg továbbá a szervezet integritását érintő kérdésekben történő tanácsadás.