Kockázatkezelési szabályozások eljárások

Egyes szervezeteknél jogszabály írja elő a kockázatkezelés folyamatba építését, szabályozását, alkalmazását, a biztonság kialakítása tekintetében pedig alapvetés a veszélyt jelentő körülmények, események, tényezők feltárása, súlyozása és a vele szemben alkalmazandó eljárás meghatározása.

A szakirodalom számtalan kockázatkezelési metódust és szemléletmódot kínál, azonban mindegyikben azonos, hogy az adott szervezet célkitűzéseinek megfelelően, működési környezetéhez igazítottan, módszeres, rendszerszerű és naprakész választ ad a bizonytalanságra.

A kockázat ebben az értelmezésben a bizonytalanság hatása a célokra, olyan lehetséges jövőbeli esemény, amely veszélyeztetni a szervezet célkitűzéseit.

A kockázatkezelés során feltárt hiányosságok és veszélyek elemzése, valamint a bekövetkezés valószínűsége és a hozzá kapcsolt kárérték megjelenítése alapján kerülnek meghatározásra az biztonsági eljárások, feladatok és felelősségek.